Οδηγός για Εκπαιδευτές

Οδηγός για Εκπαιδευτές

Κανονισμός Δημοσίων ΙΕΚ

Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να λάβει γνώση του Κανονισμού Δημοσίων ΙΕΚ. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε τον κανονισμό και ειδικότερα τις σελίδες 2 (άρθρα 1-2, γενικά στοιχεία), τις σελίδες 6-8 (άρθρα 9-11, φοίτηση) και τις σελίδες 11-15 (άρθρα 18-21, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κ.α.). Ασφαλώς θα πρέπει να τονίσετε στους καταρτιζόμενους που διδάσκετε ότι κι εκείνοι είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν και να τηρήσουν τον κανονισμό.

Προσοχή! Έχει διαπιστωθεί ότι ακόμα και θεωρητικά έμπειροι εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν διδάξει πολλές ώρες σε ΙΕΚ, αγνοούν βασικές αρχές ή κάνουν λάθη σε σημαντικά ζητήματα (π.χ. σχετικά με τη βαθμολόγηση). Τα περισσότερα λάθη και αστοχίες μπορούν να αποφευχθούν, αν υπάρχει γνώση του κανονισμού.

Ωράριο

Ωράριο λειτουργίας: Σεπτέμβριος-Ιούνιος 13:00-21:00, Ιούλιος-Αύγουστος 09:00-15:00

Το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης παραμένει κλειστό το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Τα μαθήματα στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης πραγματοποιούνται καθημερινά τις απογευματινές ώρες από 14:45 μέχρι 20:30 σε επτά διδακτικές ώρες (από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο). Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προηγείται η κατάρτιση. Παρακαλούμε λοιπόν, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να αποφεύγεται η συσσώρευση διάφορων αιτημάτων στα γραφεία του ΙΕΚ.

Στη σελίδα έντυπα, μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο με το ακριβές ωράριο των μαθημάτων που καθορίζει την έναρξη και λήξη κάθε διδακτικής ώρας, τα διαλείμματα, κ.ο.κ.

Ενημέρωση – Επικοινωνία

Το τελευταίο διάστημα οι πληροφορίες φθάνουν με ραγδαίους ρυθμούς στο ΙΕΚ, οπότε είναι απαραίτητο να ενημερώνεστε συχνά. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΚ. Έχει αποδειχθεί ότι αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος ενημέρωσης. Προσπαθήστε να το τονίσετε αυτό και στους σπουδαστές σας.

Για κάθε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κοινοποίηση προς τρίτους μέσω facebook, twitter, email, κ.α. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους να ενημερώνεται το κοινό (π.χ. υποψήφιοι σπουδαστές, απόφοιτοι, κ.ο.κ.).

Θεωρητικά – Εργαστηριακά – Μικτά Μαθήματα

Το μάθημα που έχετε αναλάβει στο ΙΕΚ, μπορεί να είναι:

  • Θεωρητικό (Θ): Γίνεται µόνο σε αίθουσες διδασκαλίας µε σκοπό την απόκτηση γνώσεων στο αντικείµενο της ειδικότητας. Στα θεωρητικά μαθήματα υπάρχει μόνο ένας (1) διδάσκων. Η εξέταση για τα θεωρητικά μαθήματα γίνεται γραπτώς.
  • Εργαστηριακό (Ε): Γίνεται συνήθως σε εργαστηριακούς χώρους ή εκτός ΙΕΚ. Στοχεύει στην εκµάθηση πρακτικών δεξιοτήτων. Στα εργαστηριακά μαθήματα υπάρχουν (2) διδάσκοντες που συνεργάζονται εφόσον ο αριθμός των καταρτιζομένων υπερβαίνει τους 20. Η εξέταση για τα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται στους εργαστηριακούς χώρους, προφορικά, με εργασία (project) ή με συνδυασμό μεθόδων.
  • Μικτό (Μ): Γίνεται διακριτά τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε εργαστηριακούς χώρους µε σκοπό την ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Σε περίπτωση που το θεωρητικό μέρος έχει ανατεθεί σε διαφορετικό διδάσκοντα από το πρακτικό, θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία.

Προσοχή! Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ακριβή ονομασία του μαθήματός σας στα έντυπα αλλά και στην ηλεκτρονική επικοινωνία (π.χ. Ειδικά Θέματα Φυσικής (Θ) κι όχι απλά Φυσική) διότι γίνονται παρανοήσεις.

Προσέλευση – Διαλείμματα – Αποχώρηση

Παρακαλούμε να προσέρχεστε εγκαίρως στο µάθηµα, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά νωρίτερα.

Κατά την προσέλευση θα παίρνετε με ευθύνη σας από τη γραμματεία το κλειδί της αίθουσας ή του εργαστηρίου, το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης. Τα κλειδιά δεν ανήκουν στο ΙΕΚ, επομένως δε πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθούν.

Στα διαλείμματα οι αίθουσες και τα εργαστήρια θα κλειδώνονται και τα κλειδιά, τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης θα επιστρέφονται στη γραμματεία. Αν οι σπουδαστές παραμένουν στην αίθουσα ή στο εργαστήριο, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα (κάπνισμα, σκουπίδια, φθορές, κ.ο.κ.). Παρακαλούμε ακόμα να τηρείτε τις ώρες των διαλειμμάτων.

Κατά την αποχώρησή σας, οι αίθουσες και τα εργαστήρια θα κλειδώνονται και τα κλειδιά, τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης θα επιστρέφονται στη γραμματεία. Επιπλέον, θα υπογράφετε στο ειδικό ντοσιέ παρουσιών εκπαιδευτών για τις ώρες που πραγματοποιήθηκαν.

Προσοχή! Το βιβλίο ύλης, το απουσιολόγιο και η υπογραφή σας στο ντοσιέ παρουσιών εκπαιδευτών πρέπει να συμπίπτουν. Π.χ. αν καταγράψετε το μάθημα “Βάσεις Δεδομένων” για την ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” για 1η-2η διδακτική ώρα στο βιβλίο ύλης, το ίδιο πρέπει να κάνετε τόσο στο απουσιολόγιο (ακόμα κι αν δεν υπάρχουν απόντες), όσο και στο ντοσιέ παρουσιών εκπαιδευτών.

Χρονοδιάγραμμα Εξαμήνου – Αναπληρώσεις

Στα ΔΙΕΚ, προβλέπεται η πλήρης διεξαγωγή όλων των ωρών κατάρτισης. Για κάθε μάθημα πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 πλήρεις διδασκαλίες. Π.χ. αν για κάποιο μάθημα προβλέπονται 4 ώρες την εβδομάδα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθούν 15×4=60 ώρες κατάρτισης. Κάθε εξάμηνο, το Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης  (μαθημάτων, προόδων, κ.ο.κ.) αναρτάται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ και τηρείται για όλα τα μαθήματα.

Ως εκπαιδευτής/-τρια του ΙΕΚ, θα πρέπει να διεξάγετε όλες τις προβλεπόμενες ώρες σας. Αν όµως κάποια φορά για πολύ σοβαρούς λόγους (π.χ. λόγω ασθένειας) δεν είστε σε θέση να διεξάγετε το μάθημά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη γραμματεία του ΙΕΚ τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης του μαθήματος, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση το μάθημά σας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπληρωθεί. Οι ώρες αναπλήρωσης θα ορίζονται σε συνεννόηση με τη διοίκηση του ΙΕΚ.

Προγραμματισμός ύλης – Σημειώσεις

Tο ΙΕΚ δεν αναλαμβάνει πλέον την αναπαραγωγή του υλικού για τους σπουδαστές. Μετά από εντολή του Υπουργείου, οι σημειώσεις δίνονται στους σπουδαστές από τους εκπαιδευτές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση και την εκμάθηση, ενώ έχουν αναρτηθεί αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ. Ο προγραμματισμός της ύλης επίσης αναρτάται στην πλατφόρμα από τους εκπαιδευτές.

Τονίζουμε ότι στους σπουδαστές δεν πρέπει να διανέμονται πλέον σημειώσεις σε έντυπη μορφή ούτε μέσω email ή facebook.

Πιο συγκεκριμένα:

Για κάθε μάθημα, θεωρητικό ή εργαστηριακό, πρέπει να γίνεται ο προγραμματισμός της ύλης με ευθύνη του εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιούν το σχετικό έντυπο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ” που θα βρουν στη σελίδα Έντυπα.

Επίσης, οι εκπαιδευτές ετοιμάζουν σημειώσεις ή υλικό για κάθε μάθημα που έχουν αναλάβει, θεωρητικό ή εργαστηριακό.

α) Για τα εργαστηριακά μαθήματα, εκτός του προγραμματισμού της ύλης πρέπει να ετοιμαστεί κατάλληλο υλικό πριν την πρόοδο και πριν την τελική εξέταση. Το υλικό μπορεί π.χ. να αναφέρεται στην εξεταστέα ύλη, σε πρόσθετα βοηθήματα, κ.α.

β) Για τα θεωρητικά μαθήματα, εκτός του προγραμματισμού της ύλης πρέπει να ετοιμαστούν σημειώσεις (εκπαιδευτικό υλικό). Συνιστάται η τμηματική ανάρτηση σημειώσεων.

Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης πραγματοποιούνται κατά κανόνα 3 συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων (μία στην αρχή του διδακτικού έτους και δύο στο τέλος των 2 εξαμήνων). Η παρουσία των εκπαιδευτών στο σύλλογο είναι επιβεβλημένη.

Συμπλήρωση – Κλείσιμο Βιβλίου Ύλης

Στο τέλος κάθε διδασκαλίας πρέπει να συμπληρώνεται το βιβλίο ύλης. Δείτε το συμπληρωμένο υπόδειγμα βιβλίου ύλης.

Την τελευταία ημέρα κατάρτισης για το μάθημά σας θα πρέπει να κλείσετε το βιβλίο ύλης με την σημείωση:

Κλείνεται σήμερα …./…./…….. το παρόν βιβλίο ύλης για το μάθημα ……………………………………. με την παρατήρηση ότι διδάχθηκε όλη η προβλεπόμενη ύλη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα που ορίζει ο σχετικός Οδηγός Σπουδών της Ειδικότητας.

Ο εκπαιδευτής

(Υπογραφή)

Πρόοδοι

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, για κάθε μάθημα η πρόοδος πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί το 70% της ύλης ή πριν. Η κάθε πρόοδος μπορεί να διαρκεί μία ή δύο διδακτικές ώρες. Η διοίκηση του ΔΙΕΚ ορίζει το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των προόδων.

Για τα θεωρητικά μαθήματα η εξέταση προόδου πρέπει να είναι γραπτή. Για τα εργαστηριακά μαθήματα, η πρόοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί με προφορική εξέταση, με παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών εργασιών (project) ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Η βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται από 1 ως 10 (δίχως δεκαδικά).

Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, θα πρέπει να ενημερωθεί τόσο ο εκπαιδευτής όσο κι η διοίκηση του ΙΕΚ.

Οι καταστάσεις βαθμολογίας των προόδων πρέπει να παραδίδονται στο ΔΙΕΚ το συντομότερο δυνατό ενώ οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών προόδου με ευθύνη του εκπαιδευτή.

Τελικές εξετάσεις

Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δίωρη. Για τα θεωρητικά μαθήματα η τελική εξέταση πρέπει να είναι γραπτή. Για τα εργαστηριακά μαθήματα, η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί προφορικά, με παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών εργασιών (project) ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Η βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται από 1 ως 10 (δίχως δεκαδικά).

Η διοίκηση του ΔΙΕΚ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές ορίζει το πρόγραμμα εξετάσεων. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1).

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από τον τύπο ΤΒ = 0.4 X ΒΠ + 0.6 X ΒΕ όπου ΤΒ ο τελικός βαθμός, ΒΠ ο βαθμός προόδου και ΒΕ ο βαθμός εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο τελικός βαθμός για ένα μάθημα είναι χαμηλότερος από 5 κι ο μέσος όρος των μαθημάτων είναι υψηλότερος από 6, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται σε επανεξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο τελικός βαθμός για δύο ή περισσότερα μαθήματα είναι χαμηλότερος από 5, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση των συγκεκριμένων μαθημάτων (όποτε βέβαια υπάρξει η ίδια ειδικότητα στο συγκεκριμένο εξάμηνο).

Οι καταστάσεις βαθμολογίας των εξετάσεων πρέπει να παραδίδονται στο ΔΙΕΚ το συντομότερο δυνατό ενώ οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων μέσω του πίνακα ανακοινώσεων με ευθύνη του ΙΕΚ.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

  • Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης: http://gsae.edu.gr (για διοικητικά & οργανωτικά θέματα)
  • Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης: http://inedivim.gr (για οικονομικά θέματα)
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού: http://www.eoppep.gr (για πιστοποίηση)

Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ.

Μακαρώνης Νίκος