Η ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση:

 

https://iek-mytilinis.eu